divendres, 18 de novembre del 2016

Quines són les millors hores per publicar a Facebook?

Quan fem una publicació en una pàgina de Facebook, la primera dada que comencem a monitoritzar és l’abast. Ens interessa que la nostra publicació arribi al màxim de persones possible.
Les persones que primer veuran les publicacions de la nostra pàgina seran alguns dels fans, perquè rebran l’actualització en el seu canal de notícies.
Els usuaris de Facebook, quan estan connectats, tenen l’oportunitat de veure les publicacions que s’estan fent perquè van reben les actualitzacions més o menys a temps real. En primer lloc reben les actualitzacions de les seues amistats i, en segon lloc, les actualitzacions d’algunes de les pàgines que segueixen.
Les actualitzacions de les pàgines les rebran més o menys ràpidament en funció dels capricis de l’algoritme de Facebook. Si els usuaris comparteixen les nostres publicacions, augmentarà la probabilitat que més gent les rebi.
En principi, hem de creure que els moments amb més usuaris connectats són els millors per fer publicacions. D’una banda, perquè hi haurà més usuaris que ho rebran al canal de notícies i ho compartiran. De l’altra, perquè també hi haurà més usuaris que ho podran veure perquè altres ho han compartit.
Per tant, sembla lògic que per escollir quines són les hores més propícies per publicar cal observar en quines hores hi ha més fans connectats.

A quines hores estan connectats els fans?
Observem la secció “when your fans are online” d’una pàgina de la qual estem fent seguiment.

La gràfica ens mostra la mitjana de fans que han estat connectats cada hora durant els darrers 7 dies.
Veiem que hi ha tres punts en els quals es produeixen màxims al llarg del dia.
Aquests tres punts corresponen a les 10:00, les 15:00 i les 22:00, per tant, poc abans d’aquestes hores seria el moment idoni per programar l’emissió de les nostres publicacions.
Si ens descarreguem l’informe Page Data que Facebook ens ofereix i reproduïm la gràfica fent la mitjana dels darrers set dies abans de fer la captura de pantalla (10/11/2016), veurem que obtenim el mateix resultat:

Quants fans es connecten cada dia?
La secció “when your fans are online” sembla que ens ofereixi la possibilitat d’observar què ha passat durant els set dies anteriors. Però res és el que sembla. Sobre la gràfica ens mostra unes columnes amb els dies de la setmana a la part inferior i un número a la superior.Entenem el número com la quantitat total de fans connectats en un dia. La captura de pantalla es va fer el dilluns 14/11/2016. La lògica ens portaria a entendre el 921 de la primera columna com la quantitat de fans connectada el dilluns abans, per tant el dilluns 07/11/2016. Però quan es comproven els números amb les dades de l’informe Post Data veiem que els dies no es corresponen, és a dir que el número que apareix associat per exemple al dimecres, es correspon al dilluns de la setmana passada.En la imatge anterior veiem captures de pantalla fetes en dies consecutius. Puntejant els números de sobre les columnes amb la informació de l’informe Page Data, podem arribar a conèixer de quin dia és cada número. El 921 es correspon al nombre de fans connectats el dissabte 05/11/2016.

Els punts de colors situats sobre les columnes de les captures de pantalla es corresponen amb els colors amb els quals s’han marcat les dades de l’informe Page Data.

Quants fans hi ha hagut connectats a cada hora de cada dia?
Si passem el ratolí per sobre de les columnes, veurem que la gràfica de sota canvia i a sobre de l’àrea blava ens hi apareix una línia en un blau més fort. En aquest cas vam fer una captura de pantalla el 10/11/2016, posant el ratolí sobre de la columna de divendres.
El dia següent (11/11/2016), es va fer una altra captura de pantalla. Però les gràfiques s’havien desplaçat al dia anterior. Per trobar la mateixa línia calia posar el ratolí sobre la columna del dijous i no sobre la del divendres.

Veiem com en les captures de pantalla del segon dia (11/11/2016), totes les gràfiques s’han desplaçat al dia anterior (de diumenge a dissabte, etc). La gràfica que el primer dia apareixia el dilluns, desapareix el segon dia. La gràfica que el segon dia apareix el diumenge és nova i correspon al resum de fans connectats el primer dia (10/11/2016).
Per comprovar a quin dia correspon cada gràfica cal descarregar l’informe Page Data de Facebook.


 


Si comparem les diferents captures de pantalla amb la gràfica que podem generar amb les dades de l’informe de Facebook, veurem clarament a quin dia corresponen. Per exemple, la gràfica que veiem quan posem el ratolí sobre la columna de diumenge correspon al dia 10/11/2016, que era dijous i no diumenge. El dia 10/11/2016 és el dia anterior a la captura de pantalla que es va fer el dia 11/11/2016.
Però tot i que les gràfiques de les captures de pantalla representen el mateix perfil que dibuixen les gràfiques fetes amb les dades de l’informe, veiem que hi ha un decalatge en les dades que es mostren entre les 08:00 i les 09:00.
Prenem com a exemple la gràfica del 07/11/2016.
Marcat amb un cercle vermell veiem que en la captura de pantalla de la gràfica que ens mostra Facebook, les dades corresponents a les 08:00 i les 09:00 ens dibuixen una línia horitzontal C–B com si a les 08:00 i a les 09:00 hi hagués hagut el mateix nombre de fans connectats.
Un altre cercle vermell ens mostra les dades de les 08:00 i les 09:00 marcades en la gràfica elaborada amb les dades de l’informe Page Data. En aquest cas, la línia A–B es correspon amb la línia A–C de la captura de pantalla.
Per tant, la gràfica que ens mostra la secció “When Your Fans Are Online” està duplicant el valor de les 09:00 i és per aquest motiu que les dades anteriors a aquesta hora apareixen desplaçades.

Conclusions
La informació que ens ofereix la gràfica de la secció “when your fans are online” és prou vàlida per fer-nos una idea dels moments del dia en què més fans hi ha connectats. Fer coincidir les nostres publicacions amb aquests moments ens pot afavorir un en un major abast de les nostres publicacions.
La informació sobre quants fans hi ha connectats cada dia i les gràfiques diàries, si bé ens donen dades reals, cal tenir present que no apareixen en el dia de la setmana que els correspon.