diumenge, 24 de febrer del 2013

Les bordes del Pallars Sobirà
“Les bordes són uns edificis molt rudimentaris que es troben ça i enllà escampats pels prats i els conreus de la comarca” Violant i Simorra, Ramon, La vida pastoral al Pallars
Quan l’economia pirinenca estava fonamentada en l’activitat agrícola i ramadera, les bordes tenien una gran importància a l’hora de poder gestionar el territori i els seus recursos. Aquestes construccions estaven especialment pensades per poder mantenir aquesta economia. D’una banda s’hi emmagatzemava l’herba que es dallava durant l’estiu i de l’altra s’utilitzaven per guardar-hi el bestiar durant l’hivern. Aquesta doble funció, de paller i de quadra, feia que les construccions tinguessin dos espais ben diferenciats i situats en dos nivells. A la planta baixa s’hi disposava la quadra on s’hi estabulaven els animals els quals eren alimentats amb l’herba que s’havia emmagatzemat al paller, que es trobava a la planta superior. Els pallers tenien uns forats a terra que quedaven sobre les menjadores (grípies) que hi havia instal·lades al pis de sota, és a dir a la quadra. Fent caure l’herba pels forats es podien omplir les menjadores i alimentar el bestiar. Cadascun dels dos àmbits (quadra i paller) tenia un accés diferenciat. A la quadra s’hi entrava per una porta situada arran de terra. Al paller per una altra, situada més amunt, a la qual s’hi accedia normalment per un pujador construït a l’exterior de la borda, encara que de vegades s’aprofitava un desnivell del terreny per fer-hi l’accés.

Les bordes es poden trobar situades a prop de les poblacions així com en indrets a mig camí dels pobles i de les zones de pastura. El clima tingué un paper molt important a l’hora de decidir l’emplaçament d’aquestes edificacions. La variació climàtica segons l’altitud ha comportat l’explotació agrícola i ramadera de terres i prats situats tant al fons de les valls com en alta muntanya. Tot i que a l’alta muntanya els hiverns són molt freds, la primavera i el final de l’estiu presenten menys risc de gelada que en cotes inferiors on es donen episodis de gelades a partir de mitjans d’octubre i fins a mitjans d’abril.

Aquest condicionant climàtic és un factor que ens explica el perquè de l’existència de nuclis bordes en indrets allunyats de les poblacions i ens explica també perquè famílies senceres es traslladaven a viure en aquestes bordes durant els mesos de març a desembre. Moltes famílies de Tavascan feien vida a les bordes durant la major part de l’any. Les bordes de Sellente, Graus, Quanca o Noarre i els prats i camps del seu voltant vivien una intensa activitat ramadera durant prop de nou mesos. Un cop per setmana s’acostumava a baixar a Tavascan. Era el diumenge i és el ball que setmanalment s’organitzava al poble el record més enyorat per part d’aquells que van viure els últims anys d’aquesta transtermitància essent molt joves. Finalitzat el temps d’estada a les bordes, les famílies i el bestiar tornaven a instal·lar-se al poble per passar els mesos més freds de l’hivern, un breu període de temps durant el qual els infants podien assistir a l’escola.

La primavera de 1938, amb el front de guerra estabilitzat al llarg de la Noguera Pallaresa, la vida a les bordes es va veure afectada. Les famílies que s’estaven a les bordes de Noarre van ser evacuades pels soldats republicans i van haver de marxar amb el bestiar a la muntanya de Lleret. La gent que s’estava a les bordes de Sellente també les van abandonar ja que els soldats republicans s’hi van instal·lar. Altres bordes van acollir durant un cert temps la gent que s’evacuava de poblacions que havien quedat molt a prop de la línia de front i que es trobaven en perill de ser bombardejades. Molts pobles de la Coma de Burg van veure’s afectats per aquesta situació. La gent de Farrera va ser evacuada del poble després que un intens bombardeig de les tropes rebels afectés la població; de resultes d’aquest aquest atac va morir una dona i l’escola, que havia estat construïda a principis del segle XX, va quedar destruïda. La gent de Farrera va haver-se de refugiar a les bordes de Conflent i la gent de Mallolís també. El poble de Glorieta també va ser evacuat, els seus veïns es refugiaren a les bordes de Civís. Les bordes de Burg serviren d’aixopluc a algunes famílies de Montesclado que passaren la resta de la guerra refugiades en poblacions de l’Alt Urgell. L’exèrcit republicà va utilitzar també alguns conjunts de bordes per tal d’instal·lar-hi centres de comandament, aquest fou el cas de l’oficina del 4t batalló de la 133 Brigada Mixta que estava situada a les Bordes de Cabrils.

A l’altra banda del front, controlada per l’exèrcit rebel, el maig d’aquell any les bordes de la ribera d’Alós van servir per donar protecció a la gent que va haver-se d’exiliar. La borda Tariou, la borda Socampo o les bordes d’Isil foren utilitzades per gent d’Isil, d’Alós i d’altres poblacions per passar-hi una nit o dues abans de passar el port de Salau. A l’altra banda de la frontera, gràcies a la coneixença del territori veí, la borda de Pouilh també es va poder utilitzar com a refugi durant alguna nit. Anys després, amb la Segona Guerra Mundial, les bordes de la ribera van tornar a ser escenari d’altres situacions. A la borda Petit, un navarrès que es trobava refugiat a la població de Couflens, al Coserans, va poder-se reunir durant unes hores amb la seua germana vinguda des de Navarra. Aquest home va formar part d’una xarxa d’espionatge aliada que va utilitzar la borda de Perosa per introduir informació molt important i fer-la arribar als Estats Units.


El text ha estat realitzat amb informacions extretes de recerca pròpia i bibliogràfica.

diumenge, 3 de febrer del 2013

Museus i Twitter. Quin ús fan de Twitter els museus, les col·leccions i altres institucions culturals?


L’entitat que millor resultat obté en l’ús de Twitter és el Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn). La més activa és el Centre d'Art Terres de l'Ebre (@eufonic_fest). La més influent és el Museu d'Idees i Invents de Barcelona (@mibamuseum). La més ben considerada com a font d’informació és el Museu Picasso (@museupicasso). La que més interactua és el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal (@museudelleida).
Com utilitzen Twitter les institucions culturals? En fan un ús que s’adiu amb els principis d’interacció i bidireccionalitat en els quals es fonamenta la cultura 2.0? o contràriament només s’utilitza com un plafó de suro on s’hi poden penjar els cartells de les pròpies activitats?
Certament respondre bé a aquestes preguntes resulta difícil perquè implicaria una anàlisi ben acurada de quins són els continguts que cada tweet conté. De totes maneres, ens podem aproximar a l’ús que se’n fa utilitzant diverses mètriques.
Per poder fer aquesta aproximació a l’ús de Twitter que ara presentem es van prendre com a mostra els 85 museus i col·leccions que hi tenen usuari. Podeu seguir-les a través d’aquesta llista de Twitter. Per poder disposar de dades numèriques de cadascuna d’aquestes entitats es va utilitzar l’apliació Twitonomy. Entre els dies 6 i 7 de desembre de 2012 es van obtenir dades que informaven de la data d’ingrès a Twitter, el nombre de tweets emesos, nombre de followers i following de cada usuari, entre altres.
De totes aquestes dades obtingudes s’ha parat especial atenció a 11 paràmetres que proporcionen informació sobre quatre àmbits:
·         L’activitat de l’usuari
1.       Mitjana de tweets per dia
·         La influència de l’usuari
2.       Ràtio followers/following
3.       Llistes x cada 1000 seguidors
4.       Llistes
·         L’usuari com a font d’informació
5.       Links per tweet
6.       Tweets retweetejats
7.       Retweets dels tweets
8.       Hashtags
·         La capacitat d’interacció de l’usuari
9.       Mencions d'usuari per tweet
10.   Retweets fets per l'usuari
11.   Respostes
Totes les institucions han estat valorades en tots els paràmetres. Per cadascun d’aquests paràmetres s’ha obtingut una classificació. En cadascuna de les 11 classificacions, cada institució ha obtingut una posició, entre 1 i 85, en funció del seu resultat en aquell paràmetre. Per obtenir els resultats finals s’ha efectuat una mitjana de les posicions obtingudes en cada àmbit. El resultat total és una mitjana de les onze posicions. Els resultats per cada àmbit són una mitjana de les posicions obtingudes en els paràmetres de cada àmbit.Segmentació del conjunt
Si ens fixem el la data d’alta i en el temps transcorregut entre aquesta alta i el dia que es va fer el primer tweet, no es veu una relació evident amb l’activitat d’usuari (mitjana de tweets per dia). Per tant, el comportament de les 85 entitats estudiades és massa divers com per només observar-les conjuntament. Així doncs, s’ha plantejat una segmentació, perquè cadascuna d’elles pugui ser observada entre altres que siguin semblants. El conjunt d’entitats en funció del nombre de tweets emesos d’aquesta manera les diferents entitats es troben agrupades amb d’altres que han generat un volum d’emissions semblant.
SEGMENTS
mínim-màxim de tweets emesos
1500<
1000-1499
500-999
200-499
100-199
50-99
<50

Resultats
Les cinc entitats que millors resultats obtenen de mitjana en les diferents mètriques analitzades són les següents:
1. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn)
2. Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) (@MNAC_museu)
3. Museu Picasso (@museupicasso)
4. Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) (@MACBA_Barcelona)
5. Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) (@museuciencies)

Per segments:

Segment 1500<
1. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn)

Segment 1000-1499
6. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) (@mNACTEC)Segment 500-999
7. Museu Marítim de Barcelona (@MuseuMaritim)  

Segment 200-499
12. Museu del Ferrocarril de Catalunya (@mferrocarrilcat)
 
Segment 100-199
21. Museu del Suro de Palafrugell (@elMuseudelSuro) 

Segment 50-99
37. Museu de la Pesca (@MuseudelaPesca)  
Segment <50
44. Museu de Tortosa (@MuseudeTortosa)Les cinc entitats més actives són:
1. Centre d'Art Terres de l'Ebre (@eufonic_fest) 
2 .Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) (@MACBA_Barcelona) 
3. Museu de la Música (@lauditori) 
4. CosmoCaixa Barcelona. Museu de la Ciència de la Fundació "La Caixa" (@FundaciolaCaixa) 
5. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn)  

Les cinc institucions més influents són:
1. Museu d'Idees i Invents de Barcelona (@mibamuseum) 
2. Museu Etnològic de Barcelona (@museuetnologic) 
3. Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) (@museuciencies) 
4. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn) 
5. Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) (@MNAC_museu)   

Les cinc entitats que millor font d’informació són per als altres usuaris són:
1. Museu Picasso (@museupicasso) 
2. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn) 
3. Museu de la Pesca (@MuseudelaPesca) 
4. Museu del Ferrocarril de Catalunya (@mferrocarrilcat) 
5. Museu del Suro de Palafrugell (@elMuseudelSuro)  

Les cinc entitats que més interactuen són:
1. Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal (@museudelleida) 
2. Centre d'Art de Tarragona (@CA_Tarragona) 
3. Museu Europeu d'Art Modern (@MuseuMEAM) 
4. Fundació Joan Miró (@fundaciomiro) 
5. Fundació Gòdia (@ffgodia)