dilluns, 18 de novembre de 2013

Anàlisi de la població reclusa de la presó del Partit Judicial de Tremp (1938-1939)

Presentació dels resultats de la 2a Beca de Recerca Jesús Castells i Serra, 2012

Les poblacions dels Pallars van viure els dos primers anys de la Guerra Civil, allunyades del front. A partir de l’abril de 1938, però, la situació va canviar. El 7 d’abril de 1938 les tropes rebels ocuparen Tremp i el front de guerra es va estabilitzar al llarg dels dos Pallars on hi va romandre sense gaires canvis fins el febrer de 1939.
Durant els nou mesos que el front de guerra quedà establert als Pallars, es visqueren els combats de ben a prop i la població civil patí directament les conseqüències de la repressió de l’exèrcit rebel.
Un dels efectes de la repressió sobre la població civil foren els empresonaments. L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà conserva la documentació de la presó del Partit Judicial relativa a les altes i baixes dels presos durant els anys 1938-1939, des del moment en el qual el front s’establí a les comarques del Pallars Jussà i Sobirà i fins al final de la guerra. L’estudi d’aquesta documentació ha permès elaborar una base de dades en la qual hi figuren 1340 noms (89 dones i 1251 homes dels quals 277 eren militars). que van passar per la presó de Tremp entre el 25 d’abril de 1938 i l’11 de novembre de 1941.
L’estudi d’aquesta documentació ens ha permès veure com entre finals d’abril i mitjans de juny de 1938 la presó de Tremp registrà una forta activitat penitenciària. El maig fou amb diferència el mes que més entrades es registraren, 201 en total. Durant aquests primers mesos es veu ingressar a la presó nombrosos grups de persones originàries o veïnes d’una població o d’una àrea determinada al mateix temps. Es documenta l’entrada de persones provinents de Tremp i d’algunes poblacions properes com Talarn, Palau, Guàdia, Salàs, Sant Joan de Vinyafrescal, Sant Serni o Serradell. També ingressen grups de gent procedents de poblacions de la Terreta i la Conca Dellà. El juny de 1938 es comencen a registrar ingressos de persones procedents de poblacions de l’Alta Ribagorça: Malpàs, el Pont de Suert, Durro o Viu de Llevata són alguns dels indrets de procedència. L’ingrés de població civil va continuar durant els mesos de 1938 i 1939 si bé els grups ja no foren tant nombrosos com en aquest primer moment.
A partir del mes de juny de 1938 veiem ingressar grups de població militar, tant combatents de l’exèrcit rebel com soldats dels batallons de treballadors. Les causes més freqüents que motivaren aquestes detencions foren els intents d’evasió i deserció.
De mitjans de novembre a mitjans de desembre de 1938 hi torna a haver un creixement del nombre d’ingressos. El novembre veiem ingressar un bon nombre de civils originaris de poblacions de l’Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà i, sobretot, del Jussà. El desembre veiem ingressar diversos grups que es troben de pas bé cap a la Val d’Aran, Sort o Lleida. Durant aquests dos mesos tenim documentat l’ingrés de diverses persones acusades d’espionatge.
A partir del gener de 1939 s’observa l’inici d’una tendència a la baixa pel que fa als ingressos. Si bé durant tot l’any continuarà ingressant població civil originària del Pallars Jussà, també del Sobirà i l’Alta Ribagorça, no s’observen grans grups, excepte al gener que ingressà un grup d’homes originaris de poblacions de la Noguera.
Els mesos d’agost i setembre de 1939, les sortides registrades a la presó foren molt superiors a les entrades. De ben segur la població penitenciària va experimentar una notable davallada, de totes maneres tenim constància que entre els mesos d’octubre i desembre de 1939 a la presó de Tremp hi va haver entre 80 i 70 presos diaris.
Entre els mesos d’abril i octubre de 1939, el nombre d’entrades es mantingué més o menys constant i registrant-se una forta davallada durant els dos darrers mesos de l’any.
A mode de balanç podem aportar les següents dades. Entre l’abril de 1938 i el desembre de 1939 per la presó de Tremp van passar, com a mínim, 440 persones originàries i/o veïnes de poblacions del Pallars Jussà, 63 del Pallars Sobirà, 76 de l’Alta Ribagorça, 13 de la Val d’Aran i 3 de l’Alt Urgell.
Noemí Riudor i Garcia