diumenge, 3 de febrer de 2013

Museus i Twitter. Quin ús fan de Twitter els museus, les col·leccions i altres institucions culturals?


L’entitat que millor resultat obté en l’ús de Twitter és el Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn). La més activa és el Centre d'Art Terres de l'Ebre (@eufonic_fest). La més influent és el Museu d'Idees i Invents de Barcelona (@mibamuseum). La més ben considerada com a font d’informació és el Museu Picasso (@museupicasso). La que més interactua és el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal (@museudelleida).
Com utilitzen Twitter les institucions culturals? En fan un ús que s’adiu amb els principis d’interacció i bidireccionalitat en els quals es fonamenta la cultura 2.0? o contràriament només s’utilitza com un plafó de suro on s’hi poden penjar els cartells de les pròpies activitats?
Certament respondre bé a aquestes preguntes resulta difícil perquè implicaria una anàlisi ben acurada de quins són els continguts que cada tweet conté. De totes maneres, ens podem aproximar a l’ús que se’n fa utilitzant diverses mètriques.
Per poder fer aquesta aproximació a l’ús de Twitter que ara presentem es van prendre com a mostra els 85 museus i col·leccions que hi tenen usuari. Podeu seguir-les a través d’aquesta llista de Twitter. Per poder disposar de dades numèriques de cadascuna d’aquestes entitats es va utilitzar l’apliació Twitonomy. Entre els dies 6 i 7 de desembre de 2012 es van obtenir dades que informaven de la data d’ingrès a Twitter, el nombre de tweets emesos, nombre de followers i following de cada usuari, entre altres.
De totes aquestes dades obtingudes s’ha parat especial atenció a 11 paràmetres que proporcionen informació sobre quatre àmbits:
·         L’activitat de l’usuari
1.       Mitjana de tweets per dia
·         La influència de l’usuari
2.       Ràtio followers/following
3.       Llistes x cada 1000 seguidors
4.       Llistes
·         L’usuari com a font d’informació
5.       Links per tweet
6.       Tweets retweetejats
7.       Retweets dels tweets
8.       Hashtags
·         La capacitat d’interacció de l’usuari
9.       Mencions d'usuari per tweet
10.   Retweets fets per l'usuari
11.   Respostes
Totes les institucions han estat valorades en tots els paràmetres. Per cadascun d’aquests paràmetres s’ha obtingut una classificació. En cadascuna de les 11 classificacions, cada institució ha obtingut una posició, entre 1 i 85, en funció del seu resultat en aquell paràmetre. Per obtenir els resultats finals s’ha efectuat una mitjana de les posicions obtingudes en cada àmbit. El resultat total és una mitjana de les onze posicions. Els resultats per cada àmbit són una mitjana de les posicions obtingudes en els paràmetres de cada àmbit.Segmentació del conjunt
Si ens fixem el la data d’alta i en el temps transcorregut entre aquesta alta i el dia que es va fer el primer tweet, no es veu una relació evident amb l’activitat d’usuari (mitjana de tweets per dia). Per tant, el comportament de les 85 entitats estudiades és massa divers com per només observar-les conjuntament. Així doncs, s’ha plantejat una segmentació, perquè cadascuna d’elles pugui ser observada entre altres que siguin semblants. El conjunt d’entitats en funció del nombre de tweets emesos d’aquesta manera les diferents entitats es troben agrupades amb d’altres que han generat un volum d’emissions semblant.
SEGMENTS
mínim-màxim de tweets emesos
1500<
1000-1499
500-999
200-499
100-199
50-99
<50

Resultats
Les cinc entitats que millors resultats obtenen de mitjana en les diferents mètriques analitzades són les següents:
1. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn)
2. Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) (@MNAC_museu)
3. Museu Picasso (@museupicasso)
4. Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) (@MACBA_Barcelona)
5. Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) (@museuciencies)

Per segments:

Segment 1500<
1. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn)

Segment 1000-1499
6. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) (@mNACTEC)Segment 500-999
7. Museu Marítim de Barcelona (@MuseuMaritim)  

Segment 200-499
12. Museu del Ferrocarril de Catalunya (@mferrocarrilcat)
 
Segment 100-199
21. Museu del Suro de Palafrugell (@elMuseudelSuro) 

Segment 50-99
37. Museu de la Pesca (@MuseudelaPesca)  
Segment <50
44. Museu de Tortosa (@MuseudeTortosa)Les cinc entitats més actives són:
1. Centre d'Art Terres de l'Ebre (@eufonic_fest) 
2 .Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) (@MACBA_Barcelona) 
3. Museu de la Música (@lauditori) 
4. CosmoCaixa Barcelona. Museu de la Ciència de la Fundació "La Caixa" (@FundaciolaCaixa) 
5. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn)  

Les cinc institucions més influents són:
1. Museu d'Idees i Invents de Barcelona (@mibamuseum) 
2. Museu Etnològic de Barcelona (@museuetnologic) 
3. Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) (@museuciencies) 
4. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn) 
5. Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) (@MNAC_museu)   

Les cinc entitats que millor font d’informació són per als altres usuaris són:
1. Museu Picasso (@museupicasso) 
2. Museu de les Arts Decoratives (@dhub_bcn) 
3. Museu de la Pesca (@MuseudelaPesca) 
4. Museu del Ferrocarril de Catalunya (@mferrocarrilcat) 
5. Museu del Suro de Palafrugell (@elMuseudelSuro)  

Les cinc entitats que més interactuen són:
1. Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal (@museudelleida) 
2. Centre d'Art de Tarragona (@CA_Tarragona) 
3. Museu Europeu d'Art Modern (@MuseuMEAM) 
4. Fundació Joan Miró (@fundaciomiro) 
5. Fundació Gòdia (@ffgodia)  

 

1 comentari: