dijous, 8 de novembre de 2012

Presència de les entitats culturals a Internet, ús de les xarxes socials i de les eines 2.0. Anàlisi quantitativa
La majoria de les institucions culturals s’han abocat a l’ús d’Internet i de les xarxes socials essent conscients que calia ser-hi però, massa sovint, sense haver pensat ni analitzat mai la manera com hi calia ser present. Val a dir però, que aquest és un món extremadament nou i extremadament canviant, per tant resulta difícil saber cap a on anar. Molt sovint el resultat de la manca d’una estratègia comporta un ús de la xarxa per sota de les possibilitats que aquesta té. Arribat aquest punt (hi som però ens convé millorar) caldria, abans d’aplicar o de desenvolupar cap estratègia, mirar de quina manera s’hi és. Aquest ha estat el primer punt de partida de l'estudi.

L’anàlisi de la presència de les institucions culturals a Internet caldria fer-la des d’un punt de vista quantitatiu però també qualitatiu. Un primer pas per portar a terme l’anàlisi havia de ser una recollida de dades quantitatives i això és precisament el que s’ha fet. S’ha assajat també una primera aproximació qualitativa però essent conscients que es tracta només d’això, un assaig. Cal dir que per poder portar a terme una recollida de dades en la direcció de fer una anàlisi qualitativa hauria d’implicar un treball col·laboratiu, també en la definició dels ítems que caldria valorar.

Els àmbits analitzats han estat fonamentalment tres (amb els seus corresponents subàmbits). D’aquí s’han extret 30 ítems que s’han valorat mitjançant una pregunta de resposta sí o no (l’entitat té compte o presència a...?). Cada resposta igual a SÍ s’ha valorat amb 1 i cada resposta NO s’ha valorat amb un 0. S’ha tingut en tot moment molt en compte el fet que es valorava la presència a Internet d’una entitat concreta, no l'ens que la gestiona. Per exemple: l'entitat és el Museu Municipal, l'ens que el gestiona és l'Ajuntament.

Contacte i localització en línia (al núvol). Aquest ha de ser el primer pas per poder valorar la presència a Internet de qualsevol entitat. Disposar d’adreça electrònica i d’una web de referència.

Lloc o pàgina web. Quines característiques mínimes hauria de tenir la web? No s’ha entrat a valorar-les en termes de disseny ni tampoc als seus aspectes tècnics, això formaria part d’una anàlisi qualitativa. S’han observat les webs preguntant per qui en té la capacitat de gestió o qui n’és el responsable, si la web ha estat creada específicament o no per difondre l’entitat, si hi ha un domini propi. En quantes llengües s’expressa aquesta web? S’ha valorat el fet que s’expressi en més d’una llengua perquè està clar que com a mínim cal que s’expressi en una llengua. Aquí s’introdueix un ítem que valora la llengua pròpia de l’indret on es troba l’entitat, aquest és un ítem que potser es podria considerar més qualitatiu que quantitatiu com també ho podria ser l’ítem que valora la possibilitat de sindicació. En tot cas, aquí no s’ha valorat l’ús de la llengua sinó si hi és o no. Per aprofundir en termes qualitatius caldria analitzar també els continguts, si són continguts propis i no aliens, així com en termes de correcció ortogràfica i gramatical.

Xarxes socials, eines 2.0 i geolocalització. En aquest punt la pregunta és: cal ser a totes les xarxes socials existents? Quantes més xarxes gestionem més temps i més mitjans (sobretot humans) necessitarem per tenir-les actualitzades. La realització d’una bona anàlisi qualitativa ens donaria una millor aproximació al fet quantitatiu. Cal fer incidència en el fet que les entitats culturals han de ser generadores de continguts i que són aquests els continguts que majoritàriament han de distribuir a través de les xarxes, al seu torn els usuaris retornaran el seu feedback, la manera com es gestionarà aquest retorn també podria ser analitzat des del punt de vista qualitatiu. Pel que fa a l’anàlisi quantitativa, s’han escollit 16 ítems que després són els que s’han utilitzat per establir el percentatge d’integració de l’univers 2.0 a la web.


Llicència de Creative Commons
"Presència de les entitats culturals a Internet, ús de les xarxes socials i de les eines 2.0. Anàlisi quantitativa" està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada